XV edycja Konkursu „Zielony Laur – 2019”

zielony_laur

W styczniu 2020 r. ogłoszona została decyzja Zarządu PIG „Ekorozwój” o przygotowaniach  XV-tej edycji Konkursu „Zielony Laur 2019”. Przewidziano, że uroczysta Gala odbędzie się w m-cu czerwcu br., tradycyjnie w Pałacu Staszica PAN w Warszawie. Jury konkursowemu przewodniczy, również tradycyjnie, prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, uznany autorytet w gospodarce wodnej, ekspert ONZ.

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną na adres Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6 (e-mail: biuro@pige1.ayz.pl).

Nagradzane będą efekty w zakresie szeroko pojętej ekologii wiążącej się z efektami gospodarczymi i wpływem na poprawę środowiska, uzyskanymi w 2019 roku. Nagrody mogą otrzymać przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje i organizacje działające w sferze ochrony środowiska i gospodarce wodnej, uczelnie i osoby indywidualne.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia 2020 r. Wniosek Konkursowy oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Zgłoszenia do Zielonego Lauru.