Zarząd PIGE

Poznaj Zarząd Izby Ekorozwój

Zarząd PIGE składa się z osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Wszystkie osoby wchodzące w skład zarządu cechują się profesjonalizmem, dokładają wszelkich starań, aby stale rozwijać Izbę Ekorozwój i jak najlepiej reprezentować interesy wszystkich zrzeszonych członków.

Prezes Zarządu

Krzysztof Zaręba

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Jasiński

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Brochwicz-Lewiński

Sekretarz Zarządu

Małgorzata Falencka-Jabłońska

Członek Zarządu

Bogusław Bil

Członek Zarządu

Romuald Bogusz

Członek Zarządu

Michał Gawroński

Członek Zarządu

Marian Wójcik

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej. Członkowie organów są osobami rzetelnymi, oddanymi swoim obowiązkom i wybierani przez większość członków zwyczajnych PIGE.

Przewodniczący

Janusz Jerzy

Członek

Zdzisław Gosk

Członek

Witold Marzec

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Józef Jamiński

Członek

Stefan Dobrzański

Członek

Leonard Sikora

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej

prof. dr hab. Andrzej Jasiński

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej

prof. dr Józef Kozioł

Przewodniczący jury Konkursu "Zielony Laur"

prof. dr hab. Marek Gromiec

Odpis z Sądu Rejonowego