Zarząd PIGE

Poznaj Zarząd Izby Ekorozwój

Zarząd PIGE składa się z osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Wszystkie osoby wchodzące w skład zarządu cechują się profesjonalizmem, dokładają wszelkich starań, aby stale rozwijać Izbę Ekorozwój i jak najlepiej reprezentować interesy wszystkich zrzeszonych członków.

Prezes Zarządu

Mirosław Gronek

Wiceprezes Zarządu

Romuald Bogusz

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Żak

Sekretarz Zarządu

Kamila Kaczmarczyk

Członek Zarządu

Janusz Kulesza

Członek Zarządu

Tomasz Mrzygłód

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej. Członkowie organów są osobami rzetelnymi, oddanymi swoim obowiązkom i wybierani przez większość członków zwyczajnych PIGE.

Przewodniczący

Janusz Jerzy

Członek

Zbigniew Grzegorzewski

Członek

Zdzisław Gosk

Członek

Witold Marzec

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Józef Jamiński

Członek

Stefan Dobrowolski

Członek

Stefan Dobrzański

Członek

Leonard Sikora

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej

prof. dr hab. Andrzej Jasiński

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej

prof. dr Józef Kozioł

Przewodniczący jury Konkursu "Zielony Laur"

prof. Marek Gromiec

Odpis z Sądu Rejonowego