pige-home-logo

POMAGAMY OD 1997 ROKU

Jako Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój, od 25 lat zrzeszamy podmioty gospodarcze oraz samorządy działające w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska. W naszym zespole pracują wybitni naukowcy, praktycy biznesu, a przede wszystkim osoby żywo zainteresowane przedsięwzięciami proekologicznymi.

pige-25lat-laur

polskiej izby gospodarczej ekorozwój

Szczegóły wkrótce

JEDNOCZYMY


Zrzeszamy podmioty gospodarcze oraz samorządy działające w zakresie realizacji przedsięwzięć gospodarczych związanych z ekologią i ochroną środowiska.

EDUKUJEMY


Organizujemy konferencje oraz szkolenia, które mają na celu zwiększanie świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorstw i obywateli naszego kraju.

DORADZAMY


Opracowujemy ekspertyzy oraz opinie w zakresie ochrony środowiska. Pomagamy przedsiębiorstwom w sprawach prawnych, administracyjnych i organizacyjnych.

Naszym nadrzędnym celem jest reprezentowanie interesów wszystkich zrzeszonych przedsiębiorstw oraz samorządów. Służymy ekspertyzami, pomocą prawną i organizacyjną, prowadzimy rozmowy z przedstawicielami Rządu, Senatu, a także ministerstw powiązanych ze sprawami naszych członków.

ENERGIA ODNAWIALNA

W tym momencie duży nacisk kładziemy na projekty i dyskurs społeczno-naukowy związany z Odnawialnymi Źródłami Energii. W Polsce udział energii pochodzącej ze słońca, wiatru oraz biogazów jest zbyt mały. Chcemy przyczynić się do zmiany na lepsze w tym zakresie.

gospodarka wodna

Zdobyliśmy ogromne doświadczenie podczas trwania krajowego programu oczyszczania ścieków. Konsultowaliśmy dziesiątki projektów i wydaliśmy setki ekspertyz. W tym momencie pomagamy gminom w modernizacjach istniejących rozwiązań oraz wdrażaniem nowych technologii.

Zielony Laur

Ogólnokrajowy konkurs Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój

Od 15 lat PIGE przygotowuje ranking osiągnięć samorządów, firm, a także instytucji oraz osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych. W szczególności zwracamy uwagę na podmioty i projekty, które:

Najefektywniejsze przedsięwzięcia ekologiczne uhonorowane zostają Dyplomem za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz Statuetką „Zielony Laur”. Zwycięzcy mogą także liczyć na szeroką promocję ich działalności i publikacje w branżowych wydawnictwach.

Laureaci Konkursu mogą także skorzystać ze zniżki na ekspertyzy oraz inne opracowania wykonywane przez PIGE, a także wsparcie w projektach dotyczących ekorozwoju.

Edycji konkursu
Ocenionych zgłoszeń
Laureatów rocznie

Dlaczego warto być w PIGE

Działając wspólnie mamy większą szansę odnieść sukces

To, co pozostawimy przyszłym pokoleniom, zależy wyłącznie od nas. Ochrona środowiska i działania proekologiczne są w tym stuleciu bardzo ważnym tematem. Jako Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój doskonale znamy potrzeby oraz problemy przedsiębiorstw działających w branży odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami i innych. Od wielu lat pomagamy także samorządom oraz zakładom komunalnym.

Przede wszystkim doradzamy! Konsultujemy projekty pod kątem ekologii, opracowujemy ekspertyzy i opinie środowiskowe. Wspieramy firmy, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne, wykonujemy oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów. Wspieramy także organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne, które edukują społeczeństwo, a także rozwiązują lokalne i globalne problemy ekologiczne.

Dzięki przynależności do Izby Twoja firma lub samorząd zyskuje dostęp do wiedzy, doświadczenia, kontaktów, projektów z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Dbamy o interesy naszych członków, znamy rozwiązania na różne problemy, staramy się wprowadzić zgłaszane uwagi do zapisów prawnych! Organizujemy liczne spotkania, seminaria, konferencje, a także korzystamy z wiedzy naszej Rady Naukowej, w której skład wchodzą profesorowie i doktorzy różnych specjalności – kompetentni w zakresie oceny oraz wdrożeń projektów eko rozwojowych.

Zielony Laur to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorstw, samorządów i osób indywidualnych. Nagradzamy w nim osoby oraz firmy, których działalność jest znacząca dla ochrony środowiska i ekologii. Do tej pory odbyło się przeszło 15 edycji konkursu. Z każdym rokiem prestiż wydarzenia wzrasta, a nagrodzone przedsięwzięcia zyskują dodatkowy rozgłos!

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w oddzielnej zakładce – “Jak zostać członkiem PIGE”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią i czekamy na kontakt! Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie lub mailowo!

Aktualności

Pierwsze posiedzenie nowego zarządu Izby Gospodarczej Ekorozwój

W dniu 11 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zarządu Izby pod przewodnictwem kolegi Mirosława Gronka. Zarząd omówił bieżącą sytuację Izby oraz plany najbliższych działań. Dokonano podziału zadań pomiędzy członków zarządu, które ci będa osobiście nadzorować. Główne kierunki działań to:gospodarka wodna i wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii oraz technologie zagospodarowania i przetwarzania odpadów, w tym odpadów…

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

„W dniu 25 maja 2024 r w siedzibie Izby odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Izbyzostały wybrane nowe władze Izby. Zebrani podziękowali Panu Krzysztofowi Zarębie – ustępującemu Prezesowi Zarządu za wieloletnią pracę na rzecz Izby i ekorozwoju Kraju. W latach swojej aktywności kolega Krzysztof Zaręba był inicjatorem wielu inicjatyw pro państwowych, a jego działalność stanowi piękną…

Stanowisko PIGE związane z kontynuacją budowy CPK w Baranowie

Plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego tworzone były w okresie szczytowego rozwoju ruchu lotniczego i zakładały, że będzie on obsługiwał rocznie 120-140 mln pasażerów. Dzisiaj, po okresie światowego kryzysu, gwałtownych zmian klimatycznych, inflacji oraz odcięcia na bliżej nie określony czas kierunku wschodniego, na skutek napaści Rosji na Ukrainę i wprowadzeniu sankcji na współpracę z Rosją i…

Przeglądaj wszystkie aktualności

Jesteśmy członkiem:

European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations (EFCA)