Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

„W dniu 25 maja 2024 r w siedzibie Izby odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby
zostały wybrane nowe władze Izby. Zebrani podziękowali Panu Krzysztofowi Zarębie – ustępującemu Prezesowi Zarządu za wieloletnią pracę na rzecz Izby i ekorozwoju Kraju. W latach swojej aktywności kolega Krzysztof Zaręba był inicjatorem wielu inicjatyw pro państwowych, a jego działalność stanowi piękną kartę w 25 letniej działalności naszej Izby”