KONFERENCJA – 21 kwietnia 2023

KONFERENCJA

21 kwietnia 2023 rok, Warszawa

Innowacje w gospodarce wodno- ściekowej

PATRONAT HONOROWY

Komisja Środowiska Senatu RP

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 – 11.10  Otwarcie Konferencji, Krzysztof Zaręba – Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój.

11.10 – 11.40 Dostosowanie kanalizacji do zmian klimatycznych na przykładzie  Bydgoszczy, Stanisław Drzewiecki – prezes Zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy.

 11.40 – 12.10 Zapobieganie uciążliwości zapachowej- rozwiązania prawno- techniczne w wybranych oczyszczalniach ściekówKajetan Paweł Specjalskiprezes Zarządu, Wodociąg Marecki oraz Artur Rypina – prezes Zarządu Eko Partnerzy.

12.10 – 12.40  Proces hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku z pozycji wykonawcy– Anna Krząścik, Eko – MTK Sp. z o.o. 

12.40  – 13.10 Regionalna gospodarka osadami ściekowymi na terenie wschodniej Małopolski i zachodniego Podkarpacia, Tadeusz Rzepecki– prezes Zarządu Tarnowskie Wodociągi.

13.10 -13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 13.50  Zastosowanie oczyszczalni ścieków typu Rewoś- jako możliwość poprawy stanu ekologiczno- energetycznego i rozwoju terenów wiejskichJanusz  Jerzy – prezes Zarządu Rewoś. 

13.50  – 14.20 Wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku fosforu i wody na przykładzie Jarocina i Międzyzdrojów,  Tomasz Gromiec – Project Manager Europejskiego Centrum Ekologicznego oraz Tadeusz Krężelewski – prezes Zarządu Krevox ECE.

14.20 -14.50 Wpływgospodarki cyrkulacyjnejna krajową politykę gospodarki wodno-ściekowej, Marek Gromiec  –  Doradca-ekspert Komisji Środowiska Senatu RP.

14.50 -15.30 Dyskusja.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. inż. Marek Gromiec- Przewodniczący 

dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz

dr inż. Elżbieta Osuch- Pajdzińska

KOORDYNATOR ORGANIZACYJNY

Lidia Pilecka – kierownik Biura PIGE, 

tel. 22 625 26 39; e-mail: biuro@izbaekorozwoj.org.pl

Informacje Organizatora

  • Koszt udziału w  Konferencji wynosi 400 PLN (brutto), kwotę należy wpłacić do dnia 14 kwietnia 2023 r. na konto: 44 1020 1013 0000 0002  0254 7297 ,  z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem konferencja.
  • Uczestnicy otrzymają fakturę za wpłacona kwotę.
  • Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku w Pałacu Staszica PAN, Sala Lustrzana, ul. Nowy Świat 21, Warszawa 00-330;  rejestracja uczestników: 10.00 – 11.00.  
  • Patroni Medialni: Gaz, Woda i Technika Sanitarna (GWiTS), Gospodarka Wodna.