Jak zostać członkiem PIGE

Aby przystąpić do Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój należy:

Członkowie są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu i informowani o tym fakcie w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia.