Zielony Laur – 2022

W dniu 21 września 2022 r. w ramach obchodów XXV-lecia działalności Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, odbyła się również Gala 16-tej edycji Konkursu „Zielony Laur – 2022”. Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Marka Gromca przyznało 13 nagród, w tym 3 nagrody indywidualne. 

Nagrodzeni zostali:

 1. Pani Senator Jadwiga Rotnicka – za wkład w prawną ochronę środowiska
 2. Pani Senator Alicja Zając – za wkład w prawną ochronę środowiska
 3. dr Andrzej Szteliga – za efekty w rozwijaniu międzynarodowej współpracy w zakresie ekologii
 4. KGHM Polska Miedź SA – za zrealizowanie instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi „Legnica”
 5. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. – za budowę oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i jej dostosowanie do zmian klimatycznych na terenie m. Bydgoszczy
 6. Gmina Solina – za ochronę zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego poprzez realizację wielu zadań z gospodarki ściekowej
 7. Gmina Teresin – za zrealizowanie zaopatrzenia w wodę miejscowości Teresina, Paprotni, Gaju i Piasecznicy
 8. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – za realizację optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji białostockiej
 9. Eko Partnerzy Sp. z o.o. w Warszawie – za wdrożenie nowoczesnych technologii hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku wraz z monitoringiem oczyszczania powietrza
 10. Tarnowskie Wodociągi – za regionalną gospodarkę osadami ściekowymi na terenie wschodniej Małopolski i zachodniego Podkarpacia
 11. Gmina Jarocin – za system gospodarki odpadami i osadami ściekowymi na terenie Gminy Jarocin
 12. Wodociągi Płockie – za realizację stacji uzdatniania wody
 13. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu – za modernizację gospodarki wodno-ściekowej w Morągu