Spotkanie Noworoczne – 2023 r.

W dniu 01 lutego 2023 r. w siedzibie NOT w Warszawie odbyło się spotkanie Noworoczne z udziałem członków, działaczy i zaproszonych gości. Gościem honorowym spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska.

Prezes Zarządu PIG „Ekorozwój” – Krzysztof Zaręba przedstawił krótkie omówienie działalności Izby w 2022 roku oraz główne problemy, którymi będzie zajmowała się Izba w 2023 roku.
W trakcie spotkania odbyła się dekoracja przyznanymi z okazji 25 – lecia PIG „Ekorozwój” odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Członkowie Izby otrzymali 2 odznaczenia państwowe i 4 odznaki resortowe. Najwyższe odznaczenie – Krzyż Kawalerski OOP otrzymał prof. dr Marek Gromiec, którego dekoracja odbyła się wcześniej w ramach posiedzenia Senackiej Komisji Środowiska.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała dr Małgorzata Falencka – Jabłońska, zaś odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu – prof. dr Józef Kozioł, Minister Środowiska w latach 1988-89, oraz Romuald Bogusz, Michał Gawroński oraz Tadeusz Krężelewski. Dekoracji dokonał Minister Ireneusz Zyska.

W trakcie dyskusji, w której wzięli udział – prof. dr Józef Kozioł, dr Małgorzata Falencka – Jabłońska, Romuald Bogusz, dr Zbigniew Grzegorzewski, Michał Gawroński, dr Andrzej Jagusiewicz, prof. dr Marek Gromiec, wskazano m.in. na następujące sprawy:

  • potrzebę uznania ochrony środowiska jako odrębnego przedmiotu nauczania w szkołach
  • potrzebę wprowadzenia przedstawicieli episkopatu do ekologicznych organów doradczych
  • wykorzystania olbrzymiego potencjału energetycznego. tkwiącego różnego typu surowcach i odpadach organicznych (wykorzystuje się zaledwie 3% istniejącego potencjału)
  • pomijanie wśród problemów ekologicznych stanu czystości wód Bałtyku i istniejących w jego wodach zagrożeń dla człowieka i czystości środowiska

Minister Ireneusz Zyska w sposób bardzo kompetentny odniósł się do niektórych przedstawionych problemów oraz uznał za wskazane pisemne sformułowanie przedstawionych w dyskusji głównych problemów i przesłanie w formie wniosków do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.