Kategoria: Bez kategorii

Pierwsze posiedzenie nowego zarządu Izby Gospodarczej Ekorozwój

W dniu 11 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zarządu Izby pod przewodnictwem kolegi Mirosława Gronka. Zarząd omówił bieżącą sytuację Izby oraz plany najbliższych działań. Dokonano podziału zadań pomiędzy członków zarządu, które ci będa osobiście nadzorować. Główne kierunki działań to:gospodarka wodna i wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii oraz technologie zagospodarowania i przetwarzania odpadów, w tym odpadów…

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

„W dniu 25 maja 2024 r w siedzibie Izby odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Izbyzostały wybrane nowe władze Izby. Zebrani podziękowali Panu Krzysztofowi Zarębie – ustępującemu Prezesowi Zarządu za wieloletnią pracę na rzecz Izby i ekorozwoju Kraju. W latach swojej aktywności kolega Krzysztof Zaręba był inicjatorem wielu inicjatyw pro państwowych, a jego działalność stanowi piękną…

Stanowisko PIGE związane z kontynuacją budowy CPK w Baranowie

Plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego tworzone były w okresie szczytowego rozwoju ruchu lotniczego i zakładały, że będzie on obsługiwał rocznie 120-140 mln pasażerów. Dzisiaj, po okresie światowego kryzysu, gwałtownych zmian klimatycznych, inflacji oraz odcięcia na bliżej nie określony czas kierunku wschodniego, na skutek napaści Rosji na Ukrainę i wprowadzeniu sankcji na współpracę z Rosją i…

Posiedzenie Komisji poświęconej Innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce wodnościekowej

W dniu 13 grudnia 2022 r. przedstawiciele Izby – prezes Zarządu Krzysztof Zaręba, oraz prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, który równocześnie jest ekspertem Senackiej Komisji Środowiska, wzięli udział w posiedzeniu Komisji, poświęconej Innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce wodnościekowej”. Referentami poszczególnych zagadnień byli prezesi Wodociągów i Kanalizacji z Bydgoszczy, Marek i Tarnowa oraz Tomasz Gromiec z…

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU PIGE W KATOWICACH

Wielkie wydarzenie jakim była tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego stało się okazją do zwołania wyjazdowego posiedzenia Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Katowicach w dniu 26 kwietnia br.

Rusza nowa edycja konkursu Zielony Laur

Zapraszamy firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego do udziału w XIV edycji Konkursu Zielony Laur – 2019.  Wniosek Konkursowy oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Zgłoszenia do Zielonego Lauru. Regulamin Konkursu „ZIELONY LAUR” Konkurs „ZIELONY LAUR” jest ogólnokrajowym konkursem Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” mającym na celu wyróżnienie firm, samorządów, instytucji naukowych, organizacji i osób indywidualnych, którzy…

Wystawa w Iranie w dn. 20-25 stycznia 2019 r.

Pragniemy poinformować o organizowanej przez Silesia Chamber of Commerce Ltd. wystawie „Polska w Iranie”, która odbędzie się w Teheranie, w dniach 20-25.01.2019 r.HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁYPOLSKIEJ WYSTAWY W IRANIE „POLAND – IRAN 2019”TEHERAN: 20-25 STYCZNIA 2019 1.0.0. ORGANIZATORZY 1.1.0. Silesia Chamber of Commerce Ltd.Polska, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8Tel.: + 48 71 707 11 52Fax: +…