Posiedzenie Komisji poświęconej Innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce wodnościekowej

kaboompics_River-reflection-in-the-middle-of-the-forest-scaled

W dniu 13 grudnia 2022 r. przedstawiciele Izby – prezes Zarządu Krzysztof Zaręba, oraz prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, który równocześnie jest ekspertem Senackiej Komisji Środowiska, wzięli udział w posiedzeniu Komisji, poświęconej Innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce wodnościekowej”. Referentami poszczególnych zagadnień byli prezesi Wodociągów i Kanalizacji z Bydgoszczy, Marek i Tarnowa oraz Tomasz Gromiec z Europejskiego Centrum Ekologii.

Podsumowaniem posiedzenia było wystąpienie prof. dr. Marka Gromca poświęcone wpływom zmian fizyko-chemicznych w ściekach na wprowadzanie nowych technologii w gospodarce wodno–ściekowej.