„System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce” 17-18.09.2018 r. – Kazimierz Dolny

kaboompics_A-walk-through-the-forest-moze-1536x1024

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”, jako współorganizator, zaprasza do udziału w  konferencji  „System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce”, pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbędzie się w dniach 17-18.09.2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

Organizatorzy: 

  • Lubelski oraz Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
  • Polska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ w Warszawie
  • Komitet Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Katedra Nauk o Środowisku Glebowym Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
  • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Cele konferencji: 

  • Ocena stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi wraz z potencjalnymi zagrożeniami w ujęciu przestrzennym,
  • Określenie niezbędnych profilaktycznych i naprawczych działań,
  • Przedstawienie innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów organicznych i mineralnych na nawozy agroekologicznej użyteczności, jako zagadnień dużej ekologicznej, sanitarnej i gospodarczej wagi.

Ramowy program:

 Poniedziałek 17.09.2018 

 11.00Rejestracja uczestników
12.00 – 13.00Sesja posterowa
13.00 – 14.00Obiad
14.30 – 15.00Otwarcie konferencji, przemówienia gości
15.00 – 16.30Sesja I – referaty problemowe
16.30 – 17.00Przerwa na kawę
17.00 – 19.00Sesja II – referaty problemowe
19.30 – 24.00Uroczysta kolacja

Wtorek 18.09.2018 

08.30 – 09.30                  Śniadanie
09.30 – 11.30Sesja III – referaty tematyczne
11.30 – 12.00Przerwa na kawę
12.00 – 14.00Sesja IV – referaty tematyczne, podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00 – 15.00Obiad
15.00Wyjazd uczestników konferencji

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w  Komunikacie nr 1 oraz na stronie internetowej http://systemptie.pollub.pl/