Białe certyfikaty – przetarg, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, zmiany w systemie wsparcia.

Szanowni Państwo, 8 grudnia 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się IX edycja seminarium: Białe certyfikaty – przetarg, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, zmiany w systemie wsparcia. Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy system wsparcia efektywności energetycznej wygasa z dniem 31 grudnia 2015, a ponieważ nowelizacja ustawy jest obecnie w fazie projektu nowe zasady nie zaczną obowiązywać od początku 2016 roku. Jest zatem szansa, że jeszcze w tym roku Prezes URE ogłosi ostatni czwarty przetarg dający szansę na otrzymanie…

0
Czytaj więcej...

Marek Gromiec członkiem CAEE Academy

W USA, w mieście Austin- stolicy Teksasu, odbyło się w dniu 16 października 2015 roku uroczyste przyjęcie prof. dr. hab. inż. Marka Gromca w poczet członków prestiżowej Akademii Wybitnych Absolwentów Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (CAEE Academy). Prof. M. Gromiec, pierwszy Polak, który został członkiem tej akademii w USA, ukończył w roku 1970 studia wyższe na Uniwersytecie Teksasu z dziedziny inżynierii środowiska. W Polskiej Izbie Gospodarczej „Ekorozwój” (PIGE) prof. M. Gromiec jest przewodniczącym Kapituły „Zielony Laur” oraz członkiem Rady Naukowo-Programowej.

0
Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu PIG „Ekorozwój”

W dniu 29.09.br. odbyło się posiedzenie Zarządu PIG „Ekorozwój”. Oprócz spraw bieżących omówiono sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi i osadami pościekowymi. Wskazano na możliwość zastosowania nowatorskiej, polskiej metody przetwarzania odpadów komunalnych, która już funkcjonuje w ramach firmy „Bioelektra Group”. Wskazano na mankamenty i blokady wynikające z przepisów prawnych i wzajemnie znoszących się interesów grup biznesowych, które skutecznie hamują szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów gospodarki odpadowej. Na przykładzie Kielc zaprezentowano w jaki sposób marnotrawione są olbrzymie środki pomocowe UE i środki…

0
Czytaj więcej...

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Warszawie w sprawie umowy o strefie wolnego handlu i inwestycji między Unią Europejską a USA (TTIP)

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Warszawie w sprawie umowy o strefie wolnego handlu i inwestycji między Unią Europejską a USA (TTIP) Wypowiedzi przedstawicieli Rządu Polskiego świadczą o dążeniu do jak najszybszego podpisania przez stronę polską, negocjowanej w trybie poufnym, umowy otwierającej oba rynki na wymianę handlową i inwestycyjną. Sposób negocjacji i skład negocjatorów wskazuje, że umowa zabezpieczała będzie głównie interesy koncernów amerykańskich oraz najsilniejszych gospodarczo państw Unii Europejskiej. W negocjacjach brak jest reprezentacji organizacji społecznych, pracowniczych i konsumenckich, co…

0
Czytaj więcej...

Warsztaty TWÓJ BIZNES W ROSJI

W imieniu Izby, Towarzystwa Gospodarczego Polska – Rosja zapraszamy na międzynarodowe warsztaty praktyczne pt: TWÓJ BIZNES W ROSJI, które odbędą się 26-27 marca 2015 r.w Warszawie. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w Rosji i poszukujących nowych rynków zbytu. Podczas spotkania zostaną szczegółowo przedyskutowane takie tematy jak: · Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją · Rozliczenia w obrocie towarowym ·…

0
Czytaj więcej...

Zbiorowa Misja Gospodarcza do Republiki Białorusi

Szanowni Państwo, przekazujemy zaproszenie Polsko Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej do udziału w Zbiorowej Misji Gospodarczej do Republiki Białorusi, połączonej z udziałem w Międzynarodowych Targach Budowlanych STROYEXPO-2015 w Mińsku oraz Międzynarodowym Forum „INNOWACJE. INWESTYCJE. PERSPEKTYWY”w Witebsku, która odbędzie się w dniach 17-21 marca 2015 r. Cel wizyty: Promocja polskich firm na Białorusi, pozyskanie partnerów i nawiązanie współpracy gospodarczej (w zakresie inwestycji, wymiany handlowej oraz projektów badawczych i rozwojowych) pomiędzy podmiotami polskimi i białoruskimi, wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z potencjałem…

0
Czytaj więcej...

Wizyta w Indiach

W dniach 18-25 stycznia 2015 r. sześcioosobowa delegacja PIG „Ekorozwój” odbyła misję biznesową do Indii. Przedmiotem rozmów była współpraca w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Organizację rozmów w Hyderabadzie i Bangalore zabezpieczał prezes Polsko – Indyjskiej rady biznesu pan Rao Maddukuri. Delegacja została przyjęta przez premierów stanów Andhra Pradesz i Karnataka oraz kierownictwa odpowiednich agend rządów stanowych i przedsiębiorstw komunalnych. Rozmowy stworzyły podstawy do sformułowania konkretnych propozycji inwestycyjnych oraz porozumienia o długofalowej współpracy. Według opinii członków delegacji rozmowy przebiegały…

0
Czytaj więcej...

Zaproszenie

W imieniu firmy EUROCON, chcemy Państwa zaprosić na dwa wydarzenia związane ze Wschodem. Pierwsze to: Twój Biznes na Białorusi 3, jest to już trzecia edycja spotkania. Szkolenie odbędzie się 10-11 lutego w Warszawie. Koszt to jedynie 990 zł 23% VAT. Pod linkiem wszelkie szczegóły wydarzenia: http://www.euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/72-twoj-biznes-w-bialorusi-3?xref=84 Drugie spotkanie to: Twój Biznes w Gruzji, to tez już kolejny cykl wyjazdowego szkolenia, które odbędzie się w dniach 24-28 lutego w Gruzji. Jest to bardzo niezwykłe spotkanie podczas którego otrzymają Państwo bardzo dużo…

0
Czytaj więcej...
Kontakt
Polub nas na Facebooku