Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela