W USA, w mieście Austin- stolicy Teksasu, odbyło się w dniu 16 października 2015 roku uroczyste przyjęcie prof. dr. hab. inż. Marka Gromca w poczet członków prestiżowej Akademii Wybitnych Absolwentów Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (CAEE Academy).

Prof. M. Gromiec, pierwszy Polak, który został członkiem tej akademii w USA, ukończył w roku 1970 studia wyższe na Uniwersytecie Teksasu z dziedziny inżynierii środowiska.

W Polskiej Izbie Gospodarczej „Ekorozwój” (PIGE) prof. M. Gromiec jest przewodniczącym Kapituły „Zielony Laur” oraz członkiem Rady Naukowo-Programowej.