Szanowni Państwo!

 

Spośród wielu funduszy unijnych dostępnych dla polskich podmiotów, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na Program LIFE, będący źródłem finansowania projektów prośrodowiskowych. Dla polskich przedsiębiorców to szansa zbudowania swojego potencjału rozwojowego oraz wsparcie dla promocji i komercjalizacji własnych rozwiązań w szerokiej skali. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na Dzień Informacyjny LIFE 2018.

 

LIFE dla rozwoju potencjału przedsiębiorstw

 

LIFE jest programem zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską, w sposób szczególny wspierającym projekty, które testują nowatorskie rozwiązania  w dziedzinie ochrony środowiska, stąd nacisk na innowacyjny charakter oraz komercyjny potencjał do rozpropagowania w Polsce i całej Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorstw stanowi to szansę uzyskania dofinansowania i wsparcia na rozwój własnej działalności.

 

Dla polskich przedsiębiorców zachętą do korzystania ze środków LIFE jest także możliwość uzupełnienia budżetu projektu ze środków krajowych, co łącznie z funduszami KE daje szansę sfinansowania 70 % kosztów kwalifikowanych projektu (dla MSP). Dodatkowym wsparciem dla Beneficjentów jest również możliwość zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na wymagany wkład własny oraz płynność finansową w trakcie realizacji projektu.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania można znaleźć pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/life

http://ec.europa.eu/life

 

Dzień Informacyjny LIFE – 25 kwietnia 2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy chcąc zainteresować Programem LIFE innowacyjne firmy w obszarze ochrony środowiska organizuje w dniu 25 kwietnia br. Dzień Informacyjny LIFE 2018. Podczas konferencji odpowiemy na kluczowe pytanie, co można sfinansować w ramach Programu LIFE, przedstawione zostaną zasady uzyskania dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych. Będzie to również szansa poznania projektów, które uzyskały dofinansowanie i z sukcesem są realizowane. Oprócz prezentacji zorganizowane będą stoiska prezentujące dotychczasowe projekty.  Liczymy, że obecność przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Beneficjentów Programu umożliwi wymianę doświadczeń odnośnie przygotowania projektów oraz korzyści jakie daje uczestnictwo w Programie LIFE. Do dyspozycji wnioskodawców będzie również zespół Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, który służyć będzie radą przy identyfikowaniu celów projektów i przygotowaniu wniosków do Komisji Europejskiej.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji należy dokonywać poprzez formularz wskazany poniżej do dnia 18 kwietnia 2018.

 

http://nfosigw.gov.pl/formularze/dzien-informacyjny-life-2018-/