Szanowni Państwo,

przekazujemy zaproszenie Polsko Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej do udziału w Zbiorowej Misji Gospodarczej do Republiki Białorusi, połączonej z udziałem w Międzynarodowych Targach Budowlanych STROYEXPO-2015 w Mińsku oraz Międzynarodowym Forum „INNOWACJE. INWESTYCJE. PERSPEKTYWY”w Witebsku, która odbędzie się w dniach 17-21 marca 2015 r.

Cel wizyty:
Promocja polskich firm na Białorusi, pozyskanie partnerów i nawiązanie współpracy gospodarczej (w zakresie inwestycji, wymiany handlowej oraz projektów badawczych i rozwojowych) pomiędzy podmiotami polskimi i białoruskimi, wymiana doświadczeń oraz
zapoznanie się z potencjałem gospodarczym Białorusi i możliwościami rozwojowymi, jaki stwarza rynek białoruski.
Współpraca z Białorusią to w istocie współpraca z rynkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, atrakcyjnym dla polskich przedsiębiorców.

Misję planujemy zrealizować w ciągu pięciu dni, w tym:
– Wizyta w przedsiębiorstwie z polskim kapitałem w Brześciu,

– Seminarium pt: „Najważniejsze problemy i sukcesy polskich firm na Białoruskim rynku”,

– Zapoznanie się z podstawowymi warunkami i możliwościami prowadzenia biznesu na Białorusi,

– Udział w Międzynarodowych Targach Budowlanych STROYEXPO-2015 w Mińsku,

– Udział w Międzynarodowym Forum „INNOWACJE. INWESTYCJE. PERSPEKTYWY”w Witebsku,

– Spotkania B2B, wyjazd do przedsiębiorstw,

– Program kulturowy.

Szczegóły znajdą państwo w poniższych materiałach:
– Ankieta uczestnika
– Koszty udziału
– Program

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować do Polsko – Białoruskiej Izby Przemysłowo – Handlowej: na adres e-mail: info@pbihp.pl; lub na nr. fax.: 22 828 51 01/02

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 5 marca 2015 r.