W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt.„Paulownia czyli Oxytree w warunkach polskich-mity i rzeczywistość?”.

 

Celem konferencji było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz wyników badań paulowni w Polsce, możliwości jej uprawy oraz zagrożeń, które ograniczają warunki jej rozwoju.

Paulownia tomentosa( Paulownia cesarska, syn. P. puszysta,  P. omszona) zwana jest też cesarskim drzewem szczęścia. Podobno, było ono ulubionym drzewem przesiadywania Feniksa, ptaka, który odradzał się z popiołów. Ma ono podobną cechę do tego pięknego magicznego ptaka, a mianowicie zdolność odradzania się po ścięciu. Jest to piękne drzewo , które pochodzi z gór centralnych Chin. Jego nazwa rodzajowa upamiętnia córkę cara Rosji Pawła I, Annę Pawłownę. Ciekawe, że to właśnie  paulownia cesarska była pierwszą rośliną, która wyrosła na gruzach World Trade Center…

 

Źródła historyczne podają, ze drzewa te w Chinach są  uprawiane od ponad 2600 lat, gdzie traktowane są jako rośliny pionierskie, o małych wymaganiach glebowych i wyjątkowo szybkim wzroście., na obszarach o średniorocznych opadach na poziomie 500-2000 mm.

Paulownia uważana jest za jeden z najszybciej rosnących gatunków na świecie, charakteryzujący się wysoką produkcja biomasy. Jednak intensywny wzrost wymaga znacznych ilości wody, czyli rocznie  ok. 800 mm na 1m2 a poziom wód gruntowych powinien być poniżej 2 m, by zapewnić paulowni optymalny wzrost.

Duże zainteresowanie tym gatunkiem, zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu , na innych kontynentach: m.in. w USA Australii i Europie wynika głównie z, faktu, że należy on do nielicznych drzew prowadzących fotosyntezę typu C4. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdyż determinuje asymilację 10-krotnie większej ilości CO2 niż gatunki prowadzące fotosyntezę typu C3 tak jak np. wierzby. Badania dowodzą, że uprawa 1 ha paulowni może w ciągu roku absorbować 1235 t CO2  Co więcej jest ona również mniej wrażliwa na zanieczyszczenia gazowe powietrza tzn. SO2, H2S oraz NO2. Ponadto paulownia jest wykorzystywana do rekultywacji gleb zdegradowanych m.in. gruntów pokopalnianych, oraz w fitoremediacji Ma silny system korzeniowy, który może stanowić ochronę gleby przed procesem erozji. Jest tez odporna na znaczne ilości azotu i fosforu. Wyniki doświadczeń wskazują, ze 8-lenie uprawy paulowni potrafią zaadsorbować nawet 930 kg N/ ha.

 

W Polsce prowadzone są również badania nad wykorzystaniem tego gatunku stąd też konferencja zorganizowana przez Polska Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” stała się  wyjątkowo ważnym forum, na którym zostały przedstawione wyniki badań terenowych i laboratoryjnych, ocena stopnia inwazyjności paulowni oraz stan wiedzy na temat jej znaczenia w ochronie środowiska, rekultywacji terenów zdegradowanych. Zgromadziło ono szerokie grono zarówno naukowców jak i praktyków, zajmujących się prowadzeniem  kilkuletnich już plantacji paulowni oraz przedstawicieli resortu środowiska, i mediów.

 

Należy podkreślić, że uprawa paulowni obecnie w Polsce polecana jest głownie w ciepłych zachodnich regionach kraju tzn. w pasie Szczecin- Wrocław. Jednak jak podkreślają praktycy, zimą  młode rośliny wymagają osłaniania i ocieplania a u drzewek starszych przemarzają młode przyrosty  i wrażliwe na mróz pąki kwiatowe.

 

Materiał opracowała:  dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

 

Materiały do pobrania:

Oxytree-plantacje1

PAULOWNIA 8 06 2017

Paulownia i konferencja na stronę PIGE

WARSZAWA Liszewski Wpływ warunków agrotechnicznych na plon biomasy drzew Oxytree w warunkach Niżu Śląskiego