Zgłoszenia do Zielonego Lauru

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” już tradycyjnie, po raz czternasty przygotowuje ranking osiągnięć samorządów, firm i instytucji oraz osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych na podstawie wyników osiągniętych w roku 2018 w zakresie:

  • nowatorskich rozwiązań ekologicznych;
  • inwestycji ekologicznych;
  • propagowania ekorozwoju.

Realizatorzy najefektywniejszych przedsięwzięć ekologicznych uhonorowani zostaną  Dyplomem za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz Statuetką „Zielony Laur”. Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach branżowych wydawnictw.
W przypadku zleconych do wykonania przez PIGE ekspertyz i innych opracowań, laureaci Konkursu otrzymają zniżkę w opłatach oraz wsparcie Izby w przedsięwzięciach dotyczących ekorozwoju.

Wniosek Konkursowy

Regulamin Konkursu

Kontakt
Polub nas na Facebooku