Zielony Laur 2016 – XII Edycja

XII Gala Konkursu „Zielony Laur” odbyła się w dn. 21.06.2017 r. w Pałacu Staszica PAN w Warszawie. Wyłoniono dziesięciu Laureatów.

ENEA WYTWARZANIE W KOZIENICACH Sp. z o.o. za realizację szeregu znaczących przedsięwzięć proekologicznych w latach 2014 – 2016

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w SUWAŁKACH za hermetyzację i deodoryzację oczyszczalni ścieków oraz budowę suszarni osadów

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ŻYRARDOWIE za  uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach  2006 – 2016 w mieście Żyrardów

 

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY za renaturyzację sieci hydrograficznej w Środkowym Basenie Doliny Biebrzy

 

Gmina TARCZYN za realizację szerokiego zakresu inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych i rozwój ekologicznego sadownictwa

 

Wydawnictwa SEIDEL  PRZYWECKI za wieloletnią promocję medialną w zakresie zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami

 

Gmina RADZIEJOWICE za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszarów „Natura – 2000”

 

TARNOWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o. za realizację unikatowej instalacji termicznej hydrolizy osadów ściekowych z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

 

prof. dr. Piotr Moncarz za  wkład w podstawy rozwoju elektromobilności w Polsce

 

Dariusz Gronek – prezesa Zarządu firmy „Hydroinvest” Sp. z o.o. za wkład w budowę obiektów hydrotechnicznych i rozwój hydrotechniki w Polsce

Kontakt
Polub nas na Facebooku