„Zielony Laur – 2011”

Dnia 18 maja 2012 r., tradycyjnie w Pałacu Staszica Pan w Warszawie, odbyła się VII Gala wręczenia nagrody ekologicznej „Zielony Laur”. Kapituła Konkursu, której przewodniczy prof. dr Marek Gromiec przyznała jedenaście nagród w trzech kategoriach: samorządy, firmy i instytucje oraz nagrody indywidualne.

Statuetki wręczali: Podsekretarz Stanu w MŚ – Janusz Zaleski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Andrzej Jagusiewicz, przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru – Marek Gromiec i Prezydent PIGE – Krzysztof Zaręba.

 

Laureat w kategorii samorządy:

1. Miasto Lublin – za wszechstronne osiągnięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz skuteczne rozwijanie współpracy zagranicznej w tej dziedzinie

Laureaci w kategorii firmy i instytucje:

1. EKO-FARMenergia Sp. z o.o. – za wzorowe przygotowanie inwestycji budowy biogazowni

2. Eko Partnerzy Sp. z o.o. – za hermetyzacja oczyszczalni ścieków w Kołobrzegu

3. Hobas System Polska Sp. z o.o. – za instalacja kolektorów metodą mikrotunelu dla Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie

4. Nadleśnictwo Kudypy – za urządzenie Leśnego Arboretum Warmii i Mazur

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. – za wybudowanie nowoczesnego Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Płońsku

6. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. – za osiągnięcia w modernizacji procesów technologicznych odzysku olejów €przepracowanych i rekultywacji

7. Seen Technologie Sp. z o.o. – za wykonanie nowoczesnej instalacji flotacji ciśnieniowej na Wodociągu Północnym w Warszawie

8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – za wszechstronność w finansowaniu inwestycji ekologicznych, szczególnie w gospodarce wodno – ściekowej na obszarze Mazowsza

 

Laureaci indywidualni:

1. Maria Jolanta Batycka Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola – za osiągnięcia w realizacji zrównoważonego rozwoju Gminy

2. Stanisław Żelichowski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu Ministerstwem Środowiska i w działalności ekologicznej na forum Sejmu RP

Kontakt
Polub nas na Facebooku