VIII Edycja Zielonego Lauru

Gala wręczenia nagród „Zielony Laur – 2012” odbyła się 28 maja br. tradycyjnie w Pałacu Staszica PAN i połączona była z obchodami 15-lecia działalności PIGE.

 

Podczas uroczystości Prezydent PIGE Krzysztof Zaręba dokonał podsumowania dotychczasowej pracy i osiągnięć Izby. Wysłuchano również wykładu prof. dr. Artura Pawłowskiego z Politechniki Lubelskiej na temat „Zrównoważony rozwój- teoria i praktyka”.

W VIII edycji konkursu „Zielony Laur” przyznano dwanaście statuetek i dyplomów, które wręczali Prezydent Izby – Krzysztof Zaręba i przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru – prof. dr hab. Marek Gromiec wraz z reprezentantami rządu i parlamentu: Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Jerzym Witoldem Pietrewiczem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska – Stanisławem Gawłowskim, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska – Andrzejem Jagusiewiczem oraz Przewodniczącym Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Stanisławem Żelichowskim.

W kategorii przedsiębiorstw nagrodzeni zostali:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za oddanie do użytku oczyszczalni ścieków „Czajka”,

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie za wdrożenie procesu intensyfikacji odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych w Hucie Miedzi „Głogów”,

Zakłady Chemiczne „Police” S. A. za instalację do neutralizacji odpadowego siarczanu żelaza.

ECO ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie za innowacje w gospodarce wodnej i w odzysku energii w instalacjach termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

Candela Sp. z o.o. w Warszawie za wkład w rozwój technik monitoringu środowiska,

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za wdrożenie systemu informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

za rozwój sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim za budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków,

Nadleśnictwo Strzałowo Przedsiębiorstwo „Lasy Państwowe” za ochronę i regenerację ekosystemów mokradłowych,

Czasopismo „Biznes & Ekologia” za wysoki poziom merytoryczny i edytorski w popularyzowaniu zagadnień ekorozwoju.

 

W kategorii samorządów nagrodzona została Gmina Biłgoraj za zrealizowanie programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez szerokie wykorzystanie energii słonecznej.

Nagrodę indywidualną otrzymał b. Wicepremier Minister Środowiska, prof. Józef Kozioł za długoletni, wybitny wkład w organizowanie, a następnie kierowanie Ministerstwem Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska oraz za pracę w organach doradczych Resortu.

 

Gala wręczenia nagród odbyła się pod patronatem Komitetu Honorowego, którego przewodniczącym jest Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Kontakt
Polub nas na Facebooku