ZIELONY LAUR 2013 – IX EDYCJA

Gala Zielony Laur 2013 odbyła się, jak co roku, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN dn. 28.05.2014 r. Kapituła konkursu wręczyła jedenaście nagród.

Laureatami IX edycji zostali:

SAFEGE Oddział w Polsce – za wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w projektowanych i realizowanych inwestycjach ekologicznych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – za realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i powietrza w polskim przemyśle cukrowniczym

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie – za realizację inwestycji dotyczącej Węzła Utylizacji Osadów Ściekowych

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o – za budowę instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. – za realizację nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody

Hufiec ZHP Łask im. Dywizjonu 303 – za osiągnięcia na polu promocji ekologii i edukacji ekologicznej

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” – za wzorcową gospodarkę leśną stawiającą Polskę w gronie przodujących państw świata

Bio Solution Sp. z o.o. – za realizację rozwiązań energooszczędnych

Gmina Nałęczów – za efekty w harmonijnym łączeniu funkcji uzdrowiskowej ze standardami ekorozwoju

Roztoczański Park Narodowy – za osiągnięcia w gospodarce wodno – ściekowej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz w edukacji ekologicznej

Starostwo Powiatowe w Krasniku – za osiągnięcia w realizacji programu rozwoju odnawialnych źródeł energii,
szczególnie mikroinstalacji

Kontakt
Polub nas na Facebooku