Zielony Laur 2015 – XI Edycja

XI Gala wręczenia nagród Zielony Laur za nami. Podobnie jak w latach ubiegłych, uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie.

W Edycji 2015, nagrodzonych zostało 14 laureatów. Statuetki wręczali: Minister Środowiska – Profesor Jan Szyszko, Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska – Zdzisław Pupa, Zastępcy Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska – Profesor Jadwiga Rotnicka oraz Alicja Zając, Prezydent i Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” – Krzysztof Zaręba i Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru- Profesor Marek Gromiec.

Tradycyjnie, Laureaci otrzymali nagrody w trzech kategoriach:

Firmy i Instytucje:

 •        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w  Krakowie za modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Kujawy
 •        Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach za efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków w Tychach
 •        Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za realizację systemu sieci i zbiorników bezodpływowych dla skanalizowania wsi w Gminie Pniewy
 •        DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. za zastosowanie innowacyjnej technologii z tlenowym granulowanym osadem czynnym w Rykach
 •        Wodociąg Marecki Sp. z o.o. za budowę systemu kanalizacyjnego w Gminie Miasta Marki
 •        Uniwersytet Gdański za stworzenie nowoczesnego kompleksu badawczego i realizację prac naukowych na rzecz  Bałtyku
 •        Państwowy Instytut Geologiczny – PIB za koncepcję rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych w Trzebni
 •        Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. za odzysk i zagospodarowanie zużytych opon w Polsce
 •        WCI  NATCOL Sp. z o.o. za rekultywację zbiorników wodnych za pomocą technologii rezonatora wodnego
 •        NITROERG S.A. za koncepcję modernizacji instalacji do produkcji Nitrocetu z optymalizacją wykorzystania kwasów
 •        Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” za koncepcję studialną wykorzystania osadów do rekultywacji składowisk przemysłowych

Samorząd

 •       Urząd Miejski w Jarocinieza realizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin

 

Nagrody indywidualne

 •        Prof. dr hab. Artur Pawłowski– za zorganizowanie i wydawanie międzynarodowego czasopisma  „Problems of Sustainable Development”
 •        mgr Łukasz Dziekoński– za zarządzanie projektem PPP na finansowanie oraz eksploatowanie instalacji do termicznej utylizacji odpadów w Poznaniu

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” przyznaje dyplomy i statuetki „Zielony Laur” już od 11 lat. Wśród naszych laureatów znalazło się wiele przedsiębiorstw, instytucji i jednostek samorządowych, które w sposób istotny przyczyniły się do propagowania ekorozwoju oraz wdrażały nowatorskie rozwiązania przy realizowaniu inwestycji ekologicznych.

Kontakt
Polub nas na Facebooku