Zielony Laur 2014 – edycja jubileuszowa

W dniu 6 maja 2015 r. po raz dziesiąty Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” nagrodziła przedsiębiorstwa, samorząd oraz wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego związanych z ochroną środowiska za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne. Jubileuszowa Gala Konkursu odbyła się tradycyjnie w Pałacu Staszica PAN w Warszawie.

Nagrodzeni zostali:

 

1.   Lubelski Węgiel „BOGDANKA”

za przedsięwzięcia ograniczające wpływ kopalni „Bogdanka” na środowisko.

2.   CEMEX Polska Sp. z o.o
za wdrożenie instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm.

3.   Europejskie Centrum Ekologiczne- KREVOX  Sp. z o.o

za wdrożenie innowacyjnej technologii hydrolizy termicznej w Łańcuckim Zakładzie Komunalnym.

4.   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

za realizację kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław.

5.   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

za  odbudowę floty lodołamaczy oraz  za polsko- niemiecką koncepcję regulacji Odry granicznej.

6.   Instytut Badawczy Leśnictwa

za wkład naukowy w rozwój wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

7.   Leśny Bank Genów Kostrzyca

za zorganizowanie i wykorzystywanie banku genów gatunków chronionych i ginących flory w Polsce.

8.   Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

za osiągnięcia edukacyjne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz realizację prac naukowo-badawczych  na rzecz środowiska.

9.   Państwowa Służba Hydrogeologiczna PIG-PIB

za wkład w zrównoważone gospodarowanie wodami podziemnymi.

10.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Lublinie

za inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć ochrony przyrody i dziedzictwa środowiskowego Lubelszczyzny.

11.  Gmina Otwock i Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

za wykonanie systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w Otwocku.

 

Nagrody indywidualne

 

12. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Członek korespondent PAN

za wkład naukowy w rozwój badań w inżynierii i ochronie środowiska.

 

13.  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

za wkład naukowy w rozwój badań w gospodarce wodno- ściekowej.

 

 

 

Statuetki Zielonego Lauru wręczali: Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka – Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Stanisław Żelichowski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dr Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Kuliński – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Janusz Zaleski – Zastępca Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych oraz Prof. dr hab. Marek Gromiec – Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru i Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój – Krzysztof Zaręba.

Kontakt
Polub nas na Facebooku