Jak zostać członkiem PIGE

Aby przystąpić do Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” należy:

1. Zapoznać się ze statutem.

2. Nawiązać kontakt z biurem PIGE celem uzyskania informacji o bieżącej działalności Izby, składzie władz i warunkach finansowych członkostwa.

3. Wypełnić deklarację członkowską (do pobrania tutaj).

4. Przekazać deklarację osobiście do biura Izby, mailowo lub faxem (w dwóch ostatnich przypadkach należy dosłać oryginał pocztą).

Członkowie są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu i informowani o tym fakcie w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia.

5. Po przyjęciu w poczet członków Izby należy uiścić opłatę wpisową oraz uregulować pierwszą składkę w zadeklarowanej wysokości (składki można opłacać kwartalnie, półrocznie lub rocznie).

Kontakt
Polub nas na Facebooku