admin

Jubileusz Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”

W dniu 26.X.2017 r. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” w Warszawie obchodziła jubileusz XX – lecia działalności. Powołana do życia przez grupę działaczy ekologicznych, skupionych wokół mgr. inż. Władysława Łagodźca, na zebraniu założycielskim w dniu 08 maja 1997 roku, usankcjonowana została oficjalnie postanowieniem Sądu dla m. st. Warszawy z dnia 24 października 1997 r. o wpisaniu PIGE do rejestru izb gospodarczych. Prezydentem PIG „Ekorozwój” został wybrany Władysław Łagodziec, zaś wiceprezydentem – Marek Wieczorek. W skład Zarządu weszli także działający do dziś…

0
Czytaj więcej...

Konferencja „Paulownia czyli Oxytree w warunkach polskich-mity i rzeczywistość?”

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt.„Paulownia czyli Oxytree w warunkach polskich-mity i rzeczywistość?”.   Celem konferencji było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz wyników badań paulowni w Polsce, możliwości jej uprawy oraz zagrożeń, które ograniczają warunki jej rozwoju. Paulownia tomentosa( Paulownia cesarska, syn. P. puszysta,  P. omszona) zwana jest też cesarskim drzewem szczęścia. Podobno, było ono ulubionym drzewem przesiadywania Feniksa, ptaka, który odradzał się z popiołów. Ma ono podobną cechę do tego pięknego magicznego ptaka, a mianowicie…

0
Czytaj więcej...

XI Gala wręczenia nagród Zielony Laur

XI Gala wręczenia nagród Zielony Laur za nami. Podobnie jak w latach ubiegłych, uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie. W Edycji 2015, nagrodzonych zostało 14 laureatów. Statuetki wręczali: Minister Środowiska – Profesor Jan Szyszko, Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska – Zdzisław Pupa, Zastępcy Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska – Profesor Jadwiga Rotnicka oraz Alicja Zając, Prezydent i Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” – Krzysztof Zaręba i Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru- Profesor Marek Gromiec. Listę Laureatów wraz…

0
Czytaj więcej...

Jak redukować emisje w budownictwie, transporcie i rolnictwie?

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki we współpracy z Fundacja H. Bölla zaprasza na konferencję Jak redukować emisje w budownictwie, transporcie i rolnictwie? w dniu 16 grudnia 2015r., o godz. 10.30, w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali im. Rudniewa Konferencja będzie podsumowaniem serię debat eksperckich dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non – ETS. W październiku i listopadzie br. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, przy wsparciu finansowym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, przeprowadził szereg debat eksperckich mających…

0
Czytaj więcej...

Białe certyfikaty – przetarg, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, zmiany w systemie wsparcia.

Szanowni Państwo, 8 grudnia 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się IX edycja seminarium: Białe certyfikaty – przetarg, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, zmiany w systemie wsparcia. Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy system wsparcia efektywności energetycznej wygasa z dniem 31 grudnia 2015, a ponieważ nowelizacja ustawy jest obecnie w fazie projektu nowe zasady nie zaczną obowiązywać od początku 2016 roku. Jest zatem szansa, że jeszcze w tym roku Prezes URE ogłosi ostatni czwarty przetarg dający szansę na otrzymanie…

0
Czytaj więcej...

Marek Gromiec członkiem CAEE Academy

W USA, w mieście Austin- stolicy Teksasu, odbyło się w dniu 16 października 2015 roku uroczyste przyjęcie prof. dr. hab. inż. Marka Gromca w poczet członków prestiżowej Akademii Wybitnych Absolwentów Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (CAEE Academy). Prof. M. Gromiec, pierwszy Polak, który został członkiem tej akademii w USA, ukończył w roku 1970 studia wyższe na Uniwersytecie Teksasu z dziedziny inżynierii środowiska. W Polskiej Izbie Gospodarczej „Ekorozwój” (PIGE) prof. M. Gromiec jest przewodniczącym Kapituły „Zielony Laur” oraz członkiem Rady Naukowo-Programowej.

0
Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu PIG „Ekorozwój”

W dniu 29.09.br. odbyło się posiedzenie Zarządu PIG „Ekorozwój”. Oprócz spraw bieżących omówiono sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi i osadami pościekowymi. Wskazano na możliwość zastosowania nowatorskiej, polskiej metody przetwarzania odpadów komunalnych, która już funkcjonuje w ramach firmy „Bioelektra Group”. Wskazano na mankamenty i blokady wynikające z przepisów prawnych i wzajemnie znoszących się interesów grup biznesowych, które skutecznie hamują szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów gospodarki odpadowej. Na przykładzie Kielc zaprezentowano w jaki sposób marnotrawione są olbrzymie środki pomocowe UE i środki…

0
Czytaj więcej...
Kontakt
Polub nas na Facebooku