W dniach 18-25 stycznia 2015 r. sześcioosobowa delegacja PIG „Ekorozwój” odbyła misję biznesową do Indii. Przedmiotem rozmów była współpraca w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Organizację rozmów w Hyderabadzie i Bangalore zabezpieczał prezes Polsko – Indyjskiej rady biznesu pan Rao Maddukuri. Delegacja została przyjęta przez premierów stanów Andhra Pradesz i Karnataka oraz kierownictwa odpowiednich agend rządów stanowych i przedsiębiorstw komunalnych.

Rozmowy stworzyły podstawy do sformułowania konkretnych propozycji inwestycyjnych oraz porozumienia o długofalowej współpracy. Według opinii członków delegacji rozmowy przebiegały w atmosferze dużego zainteresowania polskimi technologiami i doświadczeniami organizacyjnymi. Współpraca z Indiami, otwierając dostęp do wielkiego rynku może stanowić niepowtarzalną szansę dla rozwoju i eksportu polskiej przedsiębiorczości.