W dniu 29.09.br. odbyło się posiedzenie Zarządu PIG „Ekorozwój”.

Oprócz spraw bieżących omówiono sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi i osadami pościekowymi. Wskazano na możliwość zastosowania nowatorskiej, polskiej metody przetwarzania odpadów komunalnych, która już funkcjonuje w ramach firmy „Bioelektra Group”. Wskazano na mankamenty i blokady wynikające z przepisów prawnych i wzajemnie znoszących się interesów grup biznesowych, które skutecznie hamują szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów gospodarki odpadowej. Na przykładzie Kielc zaprezentowano w jaki sposób marnotrawione są olbrzymie środki pomocowe UE i środki budżetowe, które sprawiają, że realizowane są inwestycje za cenę 2 – 3 krotnie wyższą niż wynika to z analiz porównawczych.