W okresie m-ca września w skład PIG „Ekorozwój” przyjęto 2 nowych członków, a mianowicie:

–       Przedsiębiorstwo „Bioelektra Group” z Warszawy

–       Energetykę Sp. z o.o. w Lubinie