Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki we współpracy z Fundacja H. Bölla zaprasza na konferencję

Jak redukować emisje w budownictwie, transporcie i rolnictwie?

w dniu 16 grudnia 2015r., o godz. 10.30, w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali im. Rudniewa

Konferencja będzie podsumowaniem serię debat eksperckich dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non – ETS.

W październiku i listopadzie br. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, przy wsparciu finansowym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, przeprowadził szereg debat eksperckich mających na celu określenie potencjalnych możliwości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS: budownictwa, transportu i rolnictwa oraz barier, które mogą utrudnić ich praktyczne wdrożenie. Debaty były także platformą wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami polskimi i niemieckimi.

W trakcie konferencji:
– zostaną przedstawione plany i zamierzenia Republiki Federalnej Niemiec w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non – ETS;
– zaprezentowane zostaną fundusze na wdrażanie rozwiązań redukujących tę emisję, które są dostępne w obecnej perspektywie finansowej UE oraz możliwość wykorzystania na ten cel środków krajowych;
– przeprowadzone będą dyskusje panelowe na temat:1/ możliwości likwidacji barier utrudniających redukcję emisji z sektorów non – ETS oraz 2/ roli poszczególnych interesariuszy (architektów, deweloperów, firm motoryzacyjnych i transportowych, operatorów transportu publicznego, organizacji rolniczych, rolników, doradztwa rolniczego, a także samorządów lokalnych i instytucji publicznych itp.) w osiąganiu celów redukcyjnych, które będą obowiązywały w Polsce.

Konferencja prowadzone będzie w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne).

Planujemy także opublikowanie uzyskanych wyników, tak aby mogły się one przyczynić do wypracowania racjonalnego stanowiska Polski w odniesieniu do redukcji emisji z sektorów non – ETS.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji, prosimy o potwierdzenie udziału do 14 grudnia 2015 roku na adres e-mailowy: janek.karaczun940512@gmail.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
zbigniew_karaczun@sggw.pl
tel. 506 173 522