Szanowni Państwo,

8 grudnia 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się IX edycja seminarium:

Białe certyfikaty – przetarg, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej,
zmiany w systemie wsparcia.

Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy system wsparcia efektywności energetycznej wygasa z dniem 31 grudnia 2015, a ponieważ nowelizacja ustawy jest obecnie w fazie projektu nowe zasady nie zaczną obowiązywać od początku 2016 roku. Jest zatem szansa, że jeszcze w tym roku Prezes URE ogłosi ostatni czwarty przetarg dający szansę na otrzymanie wsparcia dla już zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na aktualnie obowiązujących zasadach.

W trakcie seminarium prowadzący podzielą się z Państwem wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w_tym zwrócą uwagę na kluczowe elementy oferty przetargowej dla podmiotu ubiegającego się o_wsparcie jak również przedstawią najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie oferty. Dokonają również analizy rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównany zostanie projektowany stan prawny ze stanem obecnym, w_szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o_wydanie tych świadectw.

Spotkanie poprowadzą

Marek Zawiska
Ekspert ds. efektywności energetycznej

Donata Nowak
Ekspert ds. efektywności energetycznej

Więcej informacji o wydarzeniu w tym program oraz warunki rejestracji dostępne są pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

bądź pod numerem: +48 22 740 67 80.